Konference

Na konferencích bývají často prezentovány ukázky přístupů velkých světových metropolí nebo teoretické koncepty. Výzva Pojďme dělat město se zaměřuje na města spíše menší a jejím těžištěm jsou konkrétní příklady dobré praxe.

Na prvním ročníku konference 25. dubna 2017 ve Žďáře nad Sázavou vystoupili A. Gebrian, M. Vallo, P. Klápště, P. Lešek a další. Zúčastnilo se přes 100 účastníků především z městských úřadů, architektů a aktivních občanů. Fotky z konference najdete na našem Facebooku. Další výstupy z konference budeme postupně zveřejňovat. Sledujte náš Facebook nebo se zaregistrujte do našeho newsletteru a nic vám neunikne.

Newsletter dobré praxe
Nechcete aby vám unikly příklady dobré praxe a důležité informace o konferenci? Zaregistrujte se do našeho newsletteru.

E-mail:

Cílem konference Pojďme dělat město je

  1. Vytvořit prostor pro vytváření vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru.
  2. Šíření informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru.
  3. Rozšiřování vědomostí.

Konference je určená pro

  1. architekty, urbanisty a krajináře;
  2. města a obce, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů;
  3. politiky a aktivní občany.

Kontakt

Pojďme dělat město
Ing. Roman Bukáček
Na Úvoze 720, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 64421392, zapsaný v živnostenském rejstříku
DIČ CZ6808021605, je plátcem DPH
i@pojdmedelatmesto.cz
+420 777 129 639