Kontakt

Pojďme dělat město
Ing. Roman Bukáček
Na Úvoze 720, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 64421392, zapsaný v živnostenském rejstříku
DIČ CZ6808021605, je plátcem DPH
i@pojdmedelatmesto.cz
+420 777 129 639