O nás

Konferenci Pojďme dělat město (nebo ves) organizuje Město Litomyšl, Ing. arch. Veronika Kovářová a spolek Pojďme dělat město, z.s., který vznikl za účelem propojování aktérů rozvoje menších měst a obcí – architektů, politiků (či aktivních občanů) a úředníků a šíření příkladů dobré praxe. Tým, který připravuje letošní ročník tvoří:

Ing. arch. Petr Buryška
Ve své disertační práci na Ústavu urbanismu FA ČVUT se zabývá současnou proměnou role architekta ve společnosti, kde má vzhledem ke kultivaci stavební kultury nepominutelný význam právě jeho působení ve veřejné správě. Vedle drobné experimentální projekční praxe se teoreticky zkoumanému věnuje i prakticky např. jako předseda Komise územního rozvoje města Šlapanice nebo externí konzultant Městského ateliéru prostorového plánování a architektury v Ostravě. V rámci pedagogické praxe i takto nabyté zkušenosti předává vedením ateliéru na FA VUT v Brně.

Mgr. Ing. Roman Bukáček
Zabývá se aplikovanou krajinnou ekologií, podporou územního plánování a projektování v krajině a psychologickému poradenství. Založil konferenci Pojďme dělat město, aby vznikla platforma pro architekturu menších měst a obcí.

Ing. arch. Adéla Chmelová
Architektka s dlouhodobým zájmem propojování témat architektury, urbanismu a krajinářské architektury. Ve své disertační práci zabývá specifiky území na rozhraní města a krajiny. V současnosti doktorandka na Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT v Praze a spolu s Ing. Vladimírem Sittou zajišťují výuku v atelieru Sitta-Chmelová. Rádi hledají nové přístupy, architektura a krajinářská architektura se v jejich atelieru prolínají v jedno. Spolupracují však také s obcemi na reálných zadáních a přispívají jak ve městech, tak  i v malých vesnicích, ke kultivaci vnímání prostoru. V praxi se v současné době věnuje navrhování veřejných prostranství v různých měřítcích, dříve se věnovala také navrhování staveb. Zkušenosti sbírala například v německých Drážďanech. 

Ing. arch. Veronika Kovářová 
Doktorandka na FA ČVUT, kde se zabývá tématem budoucnosti malých měst a obcí. Propaguje dobrou praxi na poli urbanismu a architektury ve venkovských lokalitách a malých městech do cca 3 tisíc obyvatel. Ve Volyni se zabývá propojováním komunitního života s veřejným prostorem. Již 12 let zde organizuje kulturní akce a aktivity pro děti.  Je součástí platformy Architektura dětem. Spolupracovala s Galerií Jaroslava Fragnera. 

Ing. arch. Petr Lešek
Autorizovaný architekt, spolumajitel architektonické kanceláře Projektil architekti. První místopředseda Představenstva České komory architektů, kde se věnuje Politice architektury, architektonickým soutěžím, veřejným zakázkám a udržitelnosti. Byl členem komisí rozvoje města Písku a MČ Praha 10. Zpracoval disertační práci na Ústavu urbanismu FA ČVUT na téma městský architekt v malém a středním městě v ČR.

Mgr. Jan Šedo
Aktivní občan Žďáru nad Sázavou, který si uvědomil jak architektura ovlivňuje člověka a život ve městě. Díky zájmu o město se seznámil s místními architekty a spoluzaložil iniciativu Žijeme Žďárem, z.s. která organizovala řadu lokálních akcí (přednášky, Pecha Kucha eventy, festival architektury Živé proStory a další…) pro zvýšení povědomí o potřebě kvalitní architektury ve městě a přiměla město vytvořit pozici jak městského architekta, tak městského krajináře. Založil konferenci Pojďme dělat město, aby vznikla platforma pro architekturu menších měst a obcí. Vzděláním informatik, profesně se zabývá vzděláváním ve společnosti H-edu.