Konference 2021 – Praha / Dolní Břežany

Záznam přednášek z 2. ročníku konference Pojďme dělat město, který se uskutečnil 16. – 17. září v Praze a Dolních Břežanech:

Po úspěšném prvním ročníku ve Žďáře nad Sázavou, který se zaměřoval na „dobré zadání“ proběhl 2. ročník 16. září 2021 v Praze a s následným workshopem 17. září 2021 v Dolních Břežanech s nosným tématem „role městského architekta“. Opět jsme se zaměřili spíše na menší města a obce. První den v dopoledním bloku vystoupili s hlavními přednáškami: Jakub Chuchlík s odborným pohledem na práci architekta; ideál však často naráží na procesní výzvy zařazení architekta do městského úřadu, o kterém bude mluvit Jan Horký; ukotvení koncepčního rozvoje města v politické realitě samospráv se bude věnovat Vojtěch Franta; spolupráce městského architekta s veřejností byla tématem pro duo Luboš Klabík a Tomáš Klapka. V odpoledním bloku vystoupila řada (především) městských architektů s konkrétními příklady dobré praxe ze svých měst. Sledujte náš Facebook nebo se zaregistrujte do našeho newsletteru a nic vám neunikne. Druhý den proběhl workshop „Funkční náměstí“ v Dolních Břežanech. Účastníci si měli odnésli vlastní plán, jak postupovat při přípravě zadání, realizaci i následném oživení tohoto typu veřejného prostoru. Odpoledne nás pak místní starosta Věslav Michalik provedl po Dolních Břežanech.

Cílem konference Pojďme dělat město je

 1. Vytvořit prostor pro vytváření vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru.
 2. Šíření informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru.
 3. Rozšiřování vědomostí.

Konference je určená pro

 1. architekty, urbanisty a krajináře;
 2. města a obce, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů;
 3. politiky a aktivní občany.

Program
Praha, Thákurova 1, Masarykova kolej, 16. září 2021

 • 9:00 – 10:00 registrace
 • 10:00 – 11:30 úvod a hlavní přednášky
  MgA. Jakub Chuchlík: Role architekta na středním městě, malém městě a v obci – možnosti
  Ing. arch. Jan Horký: Zařazení a kompetence architekta do struktury MěÚ/OÚ
  Ing. arch. Vojtěch Franta: Koncepční rozvoj města/obce v politickém rámci
  Ing.arch. Tomáš Klapka a Ing. arch. Luboš Klabík: Komunikace s veřejností/spolupráce s aktivními občany-uživateli města
 • 11:30 – 12:00 panelová diskuze s hlavními přednášejícími
 • 12:00 – 13:00 oběd
 • 13:00 – 14:30 příklady dobré praxe 1. blok
  Ing. arch. Petr Buryška – člen komise územního rozvoje – Šlapanice
  Ing. arch. Zbyněk Ryška – městský architekt – Žďár nad Sázavou
  Mgr. Martin Kupka – starosta – Líbeznice
  Ing. arch. Ing. Eva Kovaříková – městská architektka Klatovy + platforma Městských architektů
  Mgr. Pavel Janšta – bývalý místostarosta – Vodňany + spolek Vodňany žijou
  Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. – vedoucí Oddělení koncepční a metodické Odboru územního plánování – Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) – 2. místostarosta obce – Tetín
 • 14:30 – 15:00 přestávka
 • 15:00 – 16:00 příklady dobré praxe 2. blok
  Antonín Dokoupil – vedoucí oddělení rozvoje města – Litomyšl
  Ing. arch. Tomáš Zdvihal – architektonické soutěže
  doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. – krajský architekt – Ústecký Kraj
  Ing. arch. Michaela Mrázová – regulace výstavby v chráněných krajinných oblastech
  Ing. arch. Stašek Žerava – Česká komora architektů
 • 17:30 opékání buřtů poblíž místa konference

Dolní Břežany, 17. září 2021

 • 10:00 – 12:30 workshop „Funkční náměstí“
 • 12:30 – 13:30 oběd
 • 13:30 – 15:00 procházka po Dolních Břežanech provázená architektkou Annou Šlapetovou

Konference byla podpořena grantem ČVUT číslo SVK 44/21/F5.