Litomyšl 2023

4. ročník konference Pojďme dělat město proběhl 18. – 19. května 2023 v „Mecce české městské architektury“ – městě Litomyšl s podtitulem Kvalitní veřejný prostor = srdce města i komunity.

Fotogalerie (Facebook)

Záznam přednášek

Program ročníku 2023
1. den (Zámecké návrší)
9:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 13:00 Dopolední blok
Ing. Lukáš Černohorský (náměstek ministra pro místní rozvoj) / úvodní slovo
Ing. Roman Línek, MBA  (náměstek hejtmana Pardubického kraje) / Rekonstrukce pardubických Automatických mlýnů
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. (starosta města Litomyšl) / Litomyšl – město pro lidi
Ing. arch. Josef Pleskot + Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt / Město, vztahy
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. + Ing. Jakub Finger / Úpravy nábřeží řeky Loučné I
Luboš Veselý a Lukáš Pfauser (Nadace Proměny Karla Komárka) / Pojďme udělat park, který nás přežije  
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura / Litomyšl – město pro každého?
Panelová diskuze s hosty dopoledního bloku

13:00-14:00 Oběd
14:00-17:30 Odpolední blok
Dipl. -Ing. Till Rehwaldt / Navrhování veřejných prostranství v Německu – příklady z praxe
Ing. arch. Lukáš Grasse / Principy rozvoje města Šlapanice
M&P Veličkovi + Ing. Tomáš Popelínský / Revitalizace nábřeží v Plané nad Lužnicí 
Ing. arch. Ondrej Marko / Leopoldov 
Ing. Eva Wagnerová + Ing. Lukáš Řádek (Envicons) / Protipovodňový park Zdeňka Kopala 
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. / Chrudim pohledem městského architekta
Panelová diskuze s hosty odpoledního bloku

18:00 – 22:00
Společenský večer s rautem

19:00 Kulatý stůl Jak se dělá architektura v Litomyšli (diskutující Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. Antonín Dokoupil a další)

2. den
10:00 – 13:00 Průvodcované procházky

Procházku po realizacích s odborným komentářem povede jednu skupinu městská architektka Litomyšle Ing. arch. Zdeňka Vydrová, druhou skupinu Ing. Antonín Dokoupil vedoucí oddělení rozvoje a investic a třetí povedou Mgr. Martina Zuzaňáková, ředitelka Městské galerie Litomyšl, spoluautorka Litomyšlského architektonického manuálu, a Mgr. Vít Večeře z informačního centra Litomyšl.

Organizátoři

Konferenci podpořili

Pod záštitou

Sponzor online streamu

Partner

Mediální partneři