Konference

Na konferencích bývají často prezentovány ukázky přístupů velkých světových metropolí nebo teoretické koncepty. Výzva Pojďme dělat město se zaměřuje na města spíše menší a jejím těžištěm jsou konkrétní příklady dobré praxe.

Po 4 ročnících ve Žďáře nad Sázavou, Dolních Břežanech, Líbeznicích a Litomyšli se v roce 2024 potkáme 13. a 14. června potkáme v Humpolci nad tématem Zapojování veřejnosti.

Zúčastnit se můžete osobně nebo online (nutná registrace).

Program

 1. den – čtvrtek 13. června – konference 9:00 – 22:00

9:00-10:00 registrace

10:00-13:00 V hlavním bloku konference přivítáme pana starostu města Humpolec Petra Machka, zkušeného plánovače Petra Návrata (povede i páteční workshop), městského architekta estonského města Tartu Jiřího Tintěru, na Masarykově univerzitě působícího sociálního geografa Ondřeje Šerého a starostu města Litomyšl Daniela Brýdla.

 • Ing. Petr Machek (starosta města Humpolec) / Velké plány malého města aneb potenciál uprostřed republiky
 • Ing. Petr Návrat, MSc. MRTPI (ONplan) / Od vize k realitě – strategické a územní plánování se zapojením veřejnosti jako motor udržitelného rozvoje v malých a středních městech
 • Ing. Jiří Tintěra, Ph.D. (městský architekt Tartu) / Úloha veřejného prostoru ve vylidňujícím se maloměstě: Valga, Estonsko
 • RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (Geografický ústav PF MU) (PB) / Specifika participace v menších městech
 • Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. (starosta města Litomyšl) / Dlouhodobé vize vs. realita aneb co se dá stihnout za 4 roky

13:00-14:00 oběd

14:00-18:00 V odpoledním bloku bude tradičně následovat série dobrých praxí menších měst prezentována kombinací architektů, politiků a úředníků.

 • Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová a Mgr. Linda Kovářová, Ph.D. (City Upgrade) / Vize rozvoje Hlásné Třebáně a Využití budov bývalých kasáren v Josefově (Jaroměř) 
 • Ing. arch. Jana Kubánková a Mgr. Linda Kovářová, Ph.D. (Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje) / Pojďme dělat region – zkušenosti z Transformačního centra Ústeckého kraje
 • Ing. arch. Daria Balejová (městská architektka Řevnic) / Čí jsou Řevnice? Naše! Městský architekt svědkem projevů občanské společnosti
 • Ing. arch. Markéta Grénarová, Mgr. Vladěna Koudelková (Spolek za rozvoj architektury Boskovic) a Ing. Vladimír Mikeš (Nadace Via) / Komunitní galerie PRUH v Boskovicích
 • Ing. Jakub Finger (Partero) a Ing. arch. František Čekal (OK PLAN ARCHITECTS) / Humpolecká stromovka – cesta ze zarostlé plochy na zelené náměstí
 • Richard Vodička (Egoé) / Jak se tvoří nálada města – Tvorba a údržba veřejných prostranství pomocí prvků městského mobiliáře
 • Jakub Brýdl, (Capacity)/ Mobiliář pro živé město
 • Ing. Jaroslav Šustr (VO Kooperativa) Kvalita / Užitná hodnota, design a bezpečnost stožárů

18:00-22:00 Večerní výměna zkušeností a networking s rautem.

 1. den – pátek 14. června – workshop nebo prohlídka

Druhý den máte možnost zvolit jeden z následujících programů:

10:00-12:00 Architekti/zástupci místní samosprávy vás provedou zajímavými realizacemi veřejného prostoru v Humpolci, budete seznámeni s tím jak realizace vznikaly a jaké jsou s nimi nyní praktické zkušenosti.

10:00-12:30 Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan povede workshop zaměřený na malá a střední města, který propojí témata participace a udržitelnosti. Jak může zapojení veřejnost urychlit přijetí záměru? Jak nastavit participační proces efektivně, aby nevedl k nekonečným diskusím? Jaké metody zapojení veřejnosti použít pro různé projekty nebo záměry? Workshop bude prakticky orientovaný tak, aby vám pomohl při nastavení zapojení veřejnosti a hlavních aktérů do vámi právě připravovaných projektů nebo plánovacích procesů (územní plán, strategický plán, revitalizace brownfieldů atd.)?

Misto

Spolkový dům Humpolec

Cílem konference Pojďme dělat město je

 1. Vytvořit prostor pro vytváření vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru.
 2. Šíření informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru.
 3. Rozšiřování vědomostí.

Konference je určená pro

 1. architekty, urbanisty a krajináře;
 2. města a obce, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů;
 3. politiky a aktivní občany.

Organizátoři

Konferenci podpořili

Konference je podpořena grantem SGS ČVUT – SVK 52/24/F5

Pod záštitou

Partneři

Mediální partneři

Kontakt

Pojďme dělat město, z. s.
Na Úvoze 720, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 06696058, zapsaný ve spolkovém rejstříku
nejsme plátci DPH
i@pojdmedelatmesto.cz
+420 777 129 639

Ing. arch. Veronika Kovářová
Černětice 52, 387 01 Volyně
IČ 86949306