Konference

Na konferencích bývají často prezentovány ukázky přístupů velkých světových metropolí nebo teoretické koncepty. Výzva Pojďme dělat město se zaměřuje na města spíše menší a jejím těžištěm jsou konkrétní příklady dobré praxe.

Po úspěšném 1. ročníku ve Žďáře nad Sázavou (který se zaměřoval na „dobré zadání“) a neméně úspěšnými 2. ročníkem v Praze a Dolních Břežanech (s nosným tématem „role městského architekta“) a 3. ročníkem v Líbeznicích (s tématem „komunální politika a stanovování priorit rozvoje“) proběhl 4. ročník konference Pojďme dělat město 18. – 19. května 2023 v „Mecce české městské architektury“ – městě Litomyšl s podtitulem Kvalitní veřejný prostor = srdce města i komunity. V roce 2024 se 13. a 14. června potkáme v Humpolci.

Cílem konference Pojďme dělat město je

  1. Vytvořit prostor pro vytváření vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru.
  2. Šíření informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru.
  3. Rozšiřování vědomostí.

Konference je určená pro

  1. architekty, urbanisty a krajináře;
  2. města a obce, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů;
  3. politiky a aktivní občany.

Organizátoři

Konferenci podpořili

Pod záštitou

Sponzor online streamu

Partner

Mediální partneři

Kontakt

Pojďme dělat město, z. s.
Na Úvoze 720, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 06696058, zapsaný ve spolkovém rejstříku
nejsme plátci DPH
i@pojdmedelatmesto.cz
+420 777 129 639

Ing. arch. Veronika Kovářová
Černětice 52, 387 01 Volyně
IČ 86949306