Konference

Na konferencích bývají často prezentovány ukázky přístupů velkých světových metropolí nebo teoretické koncepty. Výzva Pojďme dělat město se zaměřuje na města spíše menší a jejím těžištěm jsou konkrétní příklady dobré praxe.

Po 4 ročnících ve Žďáře nad Sázavou, Dolních Břežanech, Líbeznicích a Litomyšli se v roce 2024 potkáme 13. a 14. června potkáme v Humpolci nad tématem Zapojování veřejnosti.

Program

  1. den – čtvrtek 13. června – konference 9:00 – 22:00

9:00-10:00 registrace

10:00-13:00 V hlavním bloku konference přivítáme pana starostu města Humpolec Petra Machka, zkušeného plánovače Petra Návrata (povede i páteční workshop), městského architekta estonského města Tartu Jiřího Tintěru, na Masarykově univerzitě působícího sociálního geografa Ondřeje Šerého a starostu města Litomyšl Daniela Brýdla.

13:00-14:00 oběd

14:00-18:00 V odpoledním bloku bude tradičně následovat série dobrých praxí menších měst prezentována kombinací architektů, politiků a úředníků.

18:00-22:00 Večerní výměna zkušeností a networking s rautem.

  1. den – pátek 14. června – workshop nebo prohlídka

Druhý den máte možnost zvolit jeden z následujících programů:

10:00-12:00 Architekti/zástupci místní samosprávy vás provedou zajímavými realizacemi veřejného prostoru v Humpolci, budete seznámeni s tím jak realizace vznikaly a jaké jsou s nimi nyní praktické zkušenosti.

10:00-12:30 Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan povede workshop zaměřený na malá a střední města, který propojí témata participace a udržitelnosti. Jak může zapojení veřejnost urychlit přijetí záměru? Jak nastavit participační proces efektivně, aby nevedl k nekonečným diskusím? Jaké metody zapojení veřejnosti použít pro různé projekty nebo záměry? Workshop bude prakticky orientovaný tak, aby vám pomohl při nastavení zapojení veřejnosti a hlavních aktérů do vámi právě připravovaných projektů nebo plánovacích procesů (územní plán, strategický plán, revitalizace brownfieldů atd.)?

Misto

Spolkový dům Humpolec

Cílem konference Pojďme dělat město je

  1. Vytvořit prostor pro vytváření vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru.
  2. Šíření informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru.
  3. Rozšiřování vědomostí.

Konference je určená pro

  1. architekty, urbanisty a krajináře;
  2. města a obce, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů;
  3. politiky a aktivní občany.

Organizátoři

Konferenci podpořili

Konference je podpořena grantem SGS ČVUT – SVK 52/24/F5

Pod záštitou

Partneři

Mediální partneři

Kontakt

Pojďme dělat město, z. s.
Na Úvoze 720, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 06696058, zapsaný ve spolkovém rejstříku
nejsme plátci DPH
i@pojdmedelatmesto.cz
+420 777 129 639

Ing. arch. Veronika Kovářová
Černětice 52, 387 01 Volyně
IČ 86949306