Kontakt

Pojďme dělat město, z. s.
Na Úvoze 720, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 06696058, zapsaný ve spolkovém rejstříku
nejsme plátci DPH
i@pojdmedelatmesto.cz
+420 777 129 639

Ing. arch. Veronika Kovářová
Černětice 52, 387 01 Volyně
IČ 86949306