Mezibory (příklad dobré praxe #1)

Někdy můžeme z médií nabýt dojmu, že ves je místo, kde se dnes z pohledu architektury, nebo rozvoje sídla a urbanismu nic neodehrává. Vše je už vlastně dáno a vše jednoduché. Maximálně se na kraji vsi postaví nějaká nová zástavba katalogových domů. Tento dojem může navíc umocnit tušení, že se na vsi zapomíná i s finančními prostředky. Bory jsou však příkladem, že to tak být vůbec nemusí, že i na vsi mají své místo moderní přístupy k územnímu plánování, strategickému rozvoji obce, participace s občany, veřejná diskuse či odborná pomoc architekta při směřování rozvoje. Bory totiž namísto zastavění volného prostoru rodinnými domy hledaly cestu k udržitelnějšímu využití plochy ve svém současném centru. Tento příklad určitě může inspirovat další následovníky a věříme, že i bude.

Pohledy občanů a další informace se dozvíte na stránkách obce Bory.

Průvodce architekturou: Náměstí Neumarkt im Mühlkreis

Z Průvodce architekturou vybíráme jeden z příkladů dobré praxe zapojení veřejnosti z Rakouska.

Po dlouhodobých protestech místních obyvatel byla roku 2003 hlavní silnice vedoucí od státní hranice směrem na Linz přesunuta do tunelu pod město a mohla tak začít intenzivní diskuze o obnově náměstí. Během komunitního plánování vzniklo dočasné dřevěné pódium kolem majestátné obecní lípy pod názvem „10x10m na 100 dní“ a tento prvek se následně stal ústředním motivem finálního návrhu. Součástí úprav je i bezbariérový vstup do budovy radnice, parkovací stání, vodní prvek, instalovaná socha, či květiny v oranžových přenosných květináčích. Úpravy doznal i prostor kolem kostela, který stojí přímo za radnicí. Za radnicí rovněž stojí soukromý třípodlažní dům s kanceláří statika Martina Palzera. Tato novostavba o minimální zastavěné ploše 34 m2 zacelila mezeru po ruině, která zde stávala dříve. Autory jsou taktéž místní architekti Schneider & Lengauer.

O Průvodci architekturou
Dvojpublikace PRŮVODCE ARCHITEKTUROU se zabývá veřejnými stavbami, které vznikly po roce 1990 v menších obcích a městech Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Nesleduje primárně jejich estetické kvality, ale zaměřuje se na ty realizace, které vznikly na základě architektonické soutěže, nebo jsou vyústěním dlouhodobé koncepční spolupráce samosprávy s architektem. Výsledkem je výběr 75 komunálních staveb různých měřítek a typologií (radnice, požární zbrojnice, školy, márnice, návsi, kotelny, či sběrné dvory), které by měly sloužit jako příklady hodné následování. Průvodce je určen komukoliv, koho zajímá současná architektura stavěná z veřejných rozpočtů a má nějakým způsobem možnost ovlivnit proces jejího vzniku. Vybízí ho k návštěvě konkrétních veřejných staveb a veřejných prostranství a poskytuje o nich důležité informace a data (např. způsob výběru architekta, užitná plocha, nebo investiční náklady).

Přibližně 60% prezentovaných staveb vzniklo formou architektonické soutěže, kde investor a jím vybraná odborná a nezávislá porota mohla porovnávat několik konkrétních návrhů. Tímto způsobem lze hodnotit nejenom celkové architektonické a urbanistické řešení, ale i poměr ceny a kvality konkrétních návrhů. Je poměrně překvapující, jak málo pozornosti se věnuje právě analýze celého procesu, ve kterém vznikají stavby v celkovém objemu několika miliard ročně. Databáze kvalitních příkladů by měla být, dle našeho názoru, naprostou samozřejmostí, stejně jako veřejná diskuse o tom, jak chceme stavět a jak má vypadat prostředí, ve kterém trávíme drtivou většinu našich životů. Uvedené příklady ukazují, že postavit dobrý dům není tak složité, jak se zdá, pokud je o něj zájem.

Cena za dvojpublikaci je 250 Kč.
Více informací zde: http://www.cbarchitektura.cz/2017/01/pruvodce.html

RE:VODŇANY – Lesopark V Zátiší

Pavel Janšta, v uplynulých čtyřech letech místostarosta Vodňan, představuje mj. odpovědi i na tyto otázky. Červenou nití jeho prezentace i přístupu k městu je vzájemné provázání veřejné správy, odborníků a veřejnosti. Participace je módní výraz – pravá výzva začíná s jejím dennodenním uplatňováním.

Co že:re české maloměsto a jakou odpověď na tuto žhavou otázku dala architektonická dílna re:vodňany? Co se skrývá pod sloganem „Kdyby nebyly ryby, nebyly by Vodňany“? Proč získal projekt iniciace obnovy lesoparku V Zátiší ocenění Grand Prix za architektonický design?

Podívejte se na přednášku z konference pořádanou Nadací proměny, která se zúčastní také naší letošní konference.


Angažovaně offline

Aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti.

  1. LENKA TOMÁŠOVÁ: Pokus o „charrette“ v Oldřichově v Hájích
  2. MARTIN NAWRATH: Ještě lepší ulice Gorkého aneb aktivní kavárníci/ice
    mění veřejný prostor starého Brna
  3. BLAŽENA HUŠKOVÁ: Týnec nad Sázavou – veřejnost plánovala, co s volným časem
  4. PETR KLÁPŠTĚ: Jaké chceme náměstí v Černovicích? aneb Jak uspořádat
    dopravu i život a jak naložit s bývalou radnicí

To jsou 4 případové studie zapojení veřejnosti, které Nesehnutí sepsalo do publikace, kterou si můžete stáhnout v PDF.

Newsletter Pojďme dělat město – dobrá praxe

Chcete zasílat příklady dobré praxe? Zaregistrujte se do našeho newsletteru.