Konference 2022 – Líbeznice

Videozáznamy přednášek

Na konferencích bývají často prezentovány ukázky přístupů velkých světových metropolí nebo teoretické koncepty. Výzva Pojďme dělat město se zaměřuje na města spíše menší a jejím těžištěm jsou konkrétní příklady dobré praxe.

Po úspěšném 1. ročníku ve Žďáře nad Sázavou, který se zaměřoval na „dobré zadání“ a neméně úspěšným 2. ročníku v Praze a Dolních Břežanech s nosným tématem „role městského architekta“ vás zveme na 3. ročník konference Pojďme dělat město, které se koná 2. – 3. června v obci Líbeznicích.

Letošním tématem bude Komunální politika a stanovování priorit rozvoje. Opět se zaměřujeme spíše na menší města a obce a program bude zahrnovat mnoho inspirace nejen pro ty, kteří se chystají kandidovat na podzim v rámci komunálních voleb. Sledujte náš Facebook nebo se zaregistrujte do našeho newsletteru a nic vám neunikne.

Cílem konference Pojďme dělat město je

  1. Vytvořit prostor pro vytváření vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru.
  2. Šíření informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru.
  3. Rozšiřování vědomostí.

Konference je určená pro

  1. architekty, urbanisty a krajináře;
  2. města a obce, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů;
  3. politiky a aktivní občany.

Program ročníku 2022

čtvrtek 2. června přednášky na téma:
Komunální politika a stanovování priorit rozvoje

10:00 – 12:20 1. blok přednášek s panelovou diskuzí:
Máslovická hospoda – starostka Máslovic Ing. Vladimíra Sýkorová a Ing. arch. Vojtěch Sosna (Bod architekti)
Obytná čtvrť Dvorce v Táboře – místostarosta Tábora Václav Klecanda a Ing. arch. Iveta Čierná (MÚ Tábor)
Vimperk – starostka Vimperka Ing. Jaroslava Martanová a Ing. arch. René Dlesk, PhD. (MA Vimperka)
Česká Kamenice – starosta České Kamenice Jan Papajanovský a Ing. arch. Jan Mach (Mjölk, MA České Kamenice)
12:20 – 13:00 oběd
13:00 – 14:30 2. blok přednášek:
Porovnání přístupu Čechy/Belgie doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka (FA ČVUT)
Šlapanice – starostka Šlapanic Michaela Trněná a Ing. Lýdie Šušlíková (krajinářská architektka)
Živá krajina – Jiří Malík
14:30 – 15:00 pauza, občerstvení
15:00 – 17:00 3. blok přednášek s panelovou diskuzí:
Jihlava – primátorka Jihlavy MgA. Karolína Koubová
Žďár nad Sázavou – starosta Ing. Martin Mrkos a Ing. arch. Zbyněk Ryška (MA Žďáru nad Sázavou)
Židlochovice – městský architekt Ing. arch. Pavel Jura
Síla malých obcích – kompenzační investice do krajiny v souvislosti s výstavbou vysokorychlostní trať Praha – Drážďany a aplikace krajinářské studie – doc. Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D. a zástupce Sdružení obcí a spolků Koridor D8 – koordinátor Ing. Martin Klečka Ph. D.
17:30 Neformální společenský večer (grilování)

pátek 3. června
10:00 – 12:00 Komentovaná procházka po Líbeznicích s obecní architektkou Ing. arch. Zuzanou Freiheit
12:30 – 14:00 Společný oběd

Konference byla podpořena grantem FA ČVUT číslo SVK 45/22/F5.