Program

Pozvánka/plakát ke stažení [PDF, 0.3 MB]. Akce na Facebooku.

9:00 – 9:30 Registrace

9:30 – 12:30 Key notes

  • M. Vallo – Nové role architekta
  • P. Klápště – Hledáme inspiraci/Participativní tvorba zadání
  • P. Lešek – Cesta k řešení/Architektonická soutěž
  • A. Gebrian – Zahraniční i česká inspirace

13:00 – 14:00 Možnost prohlídky Muzea nové generace nebo 1. možnost navštívit památku UNESCO na Zelené hoře

14:00 – 16:00 Příklady dobré praxe

  • R. Bukáček & M. Zezula – Od nápadu k zadání (Mezibory)
  • L. Klabík a T. Klapka (archibn) – Hledání potenciálů ve městě
  • S. Nguyen (D21) – Participace efektivně: data, veřejná setkání, hlasování
  • Z. Ryška (architekt města Žďár nad Sázavou) – Úloha městského architekta
  • J. Říhová (Nadace Proměny) – Realizace dle participativní zadání

16:00 – 17:00 Kulatý stůl se všemi přednášejícími (Pro obyvatele města Žďár nad Sázavou vstup volný)

17:15 2. možnost navštívit památku UNESCO na Zelené hoře

Kapacita naplněna Těšíme se, že se potkáme snad v příštím roce.