Řečníci

Matúš Vallo
architekt dnes již nemusí být ten, co čeká na zadání a jeho práce končí odevzdáním výkresů
Architekt, hudobník a mestský aktivista Matúš Vallo je organizatorem Městských zásahů. Projekt vytvořil spolu s kolegy z ateliéru, přitom jeho cílem bylo udělat malé zásahy do interiéru Bratislavy, ktoré by mohli jejím obyvatelům zpříjemnit život: ,,Mali sme pocit, že v meste je možné urobiť malé zmeny s veľkým efektom.“ Iniciativa přerostla hranice Slovenské republiky a též v Čechách se do ní zapojila řada architektů.

Adam Gebrian
příklady dobré praxe realizací veřejného prostoru z česka i zahraničí
Známý český architekt, teoretik, propagátor a kritik architektury. Namísto vlastního navrhování staveb se vědomě rozhodl pro propagaci a popularitu architektury a za tuto „neúnavnou publikační a diskuzní aktivitu ve veřejném prostoru směřující ke zvyšování povědomí o architektonické kultuře“ získal v roce 2015 titul „Architekt roku“.

Petr Klápště
jak zapojit veřejnost do fáze plánování úprav veřejného prostoru
Architekt známý svou podporou participace s občany v územním plánování, Ukazuje, jak korektně nastavit hlavní role v participativním projektu, jak provést základní úvahy při plánování participativního procesu a jak zohlednit faktory, které jsou pro úspěch participace důležité. Pracuje jako odborný asistent na Ústavu prostorového plánování.

Petr Lešek, architekt
Jak realizovat zadání
Petr Lešek se zapsal jako architekt svým dílem do tváře Prahy. Se svým ateliérem Projektil architekti navrhl společně s dalšími kolegy podobu Národní technické knihovny. Pracoval jako spolupracovník Václava Králíčka, jako partner AK Architekti společně s Václavem Králíčkem a Romanem Brychtou. Působí v ČKA – dříve v představenstvu, dnes v pracovní skupině soutěže.