Angažovaně offline

Aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti.

  1. LENKA TOMÁŠOVÁ: Pokus o „charrette“ v Oldřichově v Hájích
  2. MARTIN NAWRATH: Ještě lepší ulice Gorkého aneb aktivní kavárníci/ice
    mění veřejný prostor starého Brna
  3. BLAŽENA HUŠKOVÁ: Týnec nad Sázavou – veřejnost plánovala, co s volným časem
  4. PETR KLÁPŠTĚ: Jaké chceme náměstí v Černovicích? aneb Jak uspořádat
    dopravu i život a jak naložit s bývalou radnicí

To jsou 4 případové studie zapojení veřejnosti, které Nesehnutí sepsalo do publikace, kterou si můžete stáhnout v PDF.