Průvodce architekturou: Náměstí Neumarkt im Mühlkreis

Z Průvodce architekturou vybíráme jeden z příkladů dobré praxe zapojení veřejnosti z Rakouska.

Po dlouhodobých protestech místních obyvatel byla roku 2003 hlavní silnice vedoucí od státní hranice směrem na Linz přesunuta do tunelu pod město a mohla tak začít intenzivní diskuze o obnově náměstí. Během komunitního plánování vzniklo dočasné dřevěné pódium kolem majestátné obecní lípy pod názvem „10x10m na 100 dní“ a tento prvek se následně stal ústředním motivem finálního návrhu. Součástí úprav je i bezbariérový vstup do budovy radnice, parkovací stání, vodní prvek, instalovaná socha, či květiny v oranžových přenosných květináčích. Úpravy doznal i prostor kolem kostela, který stojí přímo za radnicí. Za radnicí rovněž stojí soukromý třípodlažní dům s kanceláří statika Martina Palzera. Tato novostavba o minimální zastavěné ploše 34 m2 zacelila mezeru po ruině, která zde stávala dříve. Autory jsou taktéž místní architekti Schneider & Lengauer.

O Průvodci architekturou
Dvojpublikace PRŮVODCE ARCHITEKTUROU se zabývá veřejnými stavbami, které vznikly po roce 1990 v menších obcích a městech Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Nesleduje primárně jejich estetické kvality, ale zaměřuje se na ty realizace, které vznikly na základě architektonické soutěže, nebo jsou vyústěním dlouhodobé koncepční spolupráce samosprávy s architektem. Výsledkem je výběr 75 komunálních staveb různých měřítek a typologií (radnice, požární zbrojnice, školy, márnice, návsi, kotelny, či sběrné dvory), které by měly sloužit jako příklady hodné následování. Průvodce je určen komukoliv, koho zajímá současná architektura stavěná z veřejných rozpočtů a má nějakým způsobem možnost ovlivnit proces jejího vzniku. Vybízí ho k návštěvě konkrétních veřejných staveb a veřejných prostranství a poskytuje o nich důležité informace a data (např. způsob výběru architekta, užitná plocha, nebo investiční náklady).

Přibližně 60% prezentovaných staveb vzniklo formou architektonické soutěže, kde investor a jím vybraná odborná a nezávislá porota mohla porovnávat několik konkrétních návrhů. Tímto způsobem lze hodnotit nejenom celkové architektonické a urbanistické řešení, ale i poměr ceny a kvality konkrétních návrhů. Je poměrně překvapující, jak málo pozornosti se věnuje právě analýze celého procesu, ve kterém vznikají stavby v celkovém objemu několika miliard ročně. Databáze kvalitních příkladů by měla být, dle našeho názoru, naprostou samozřejmostí, stejně jako veřejná diskuse o tom, jak chceme stavět a jak má vypadat prostředí, ve kterém trávíme drtivou většinu našich životů. Uvedené příklady ukazují, že postavit dobrý dům není tak složité, jak se zdá, pokud je o něj zájem.

Cena za dvojpublikaci je 250 Kč.
Více informací zde: http://www.cbarchitektura.cz/2017/01/pruvodce.html